Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Edokumenty Statystyki graficzne

Nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego.

Wnioski można składać od dnia 17.10.2018 r. do dnia 25.10.2018 r.

 

 

 

 

Urząd pracy przyznaje wsparcie ze środków KFS pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w priorytetach 

wydatkowania rezerwy na rok 2018 tj.:

 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2018

a) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

 

Elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków :

  • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
  • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku składanym przez pracodawcę, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

 

Zaktualizowane wnioski  do pobrania oraz informacje dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępne w pokoju nr 8 oraz  na stronie internetowej: www.pupswidwin.pl

 

Wnioski złożone po terminie nie  będą rozpatrywane.

Aktualność dodana przez: Admin (2018-10-09 13:19:52) , zredagowana przez: Admin (2018-10-09 14:06:40)
Data wydarzenia : 2018-10-09
Data publikacji : 2018-10-09

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/wydarzenie/269/nabor-wnioskow-na-sfinansowanie-pracodawcom-i-ich-pracownikom-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego