Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Edokumenty Statystyki graficzne

Praca nierejstrowana

Konkurs VP/2018/012 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) - 
PRACA NIEREJESTROWANA

 

Szanowni Państwo,

 

13 czerwca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) w tematyce pracy nierejestrowanej.

Głównym celem zaproszenia VP/2018/012 do składania wniosków jest uzupełnienie do działań wskazanych w programie prac Platformy Europejskiej wobec problemu pracy nierejestrowanej. Inne cele to inicjatywy, które powinny przyczynić się do poprawy wdrażania, stosowania i lepszego egzekwowania prawa UE i prawa krajowego w dziedzinie pracy nierejestrowanej, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia zjawiska pracy nierejestrowanej w stronę powstawania formalnych stosunków pracy.
Priorytetem są działania sprzyjające wspólnym projektom transgranicznych organów ścigania w celu poprawy ich zdolności technicznej w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej.

Oferty mogą, ale nie muszą, być składane przez konsorcjum.
Całkowity budżet przeznaczony na konkurs VP/2018/012 wynosi ponad 2,4 mln EUR.
Komisja Europejska przewiduje udzielić 5-6 grantów (do 80% kosztów).
20 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów.
Projekty mają być realizowane w ciągu 12-18 miesięcy.

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=530&furtherCalls=yes 


Zachęcam do udziału w konkursie lub dystrybucję informacji do osób/podmiotów z którymi Państwo współpracują, a które byłyby zainteresowane udziałem w konkursie.Pozdrawiam,
Olga Bączkowska

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
***********************************************************
Department of Economic Analyses and Forecasts
Ministry of Family, Labour and Social Policy (Poland)
tel: +48 22 661 12 99
fax: +48 22 661 16 90

www.mrpips.gov.pl

Aktualność dodana przez: Admin (2018-03-26 08:56:00) , zredagowana przez: Admin (2018-03-26 08:56:38)
Data wydarzenia : 2018-03-26
Data publikacji : 2018-03-26

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/wydarzenie/262/praca-nierejstrowana