Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Edokumenty Statystyki graficzne

Oferta pracy

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora ochrony zabytków ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

http://www.wkz.bip.alfatv.pl/strony/345.dhtml

https://nabory.kprm.gov.pl/ nr 15608.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy (dot. zabytków nieruchomych):

 • Opracowywanie decyzji, postanowień, zaleceń, wytycznych, opinii i zaświadczeń dot. zabytków
  (z urzędu i na wniosek strony) w zakresie powierzonego do obsługi terenu.
 • Opiniowanie Gminnej Ewidencji Zabytków, Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, Programów Opieki nad Zabytkami dot. powierzonego do obsługi terenu.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu zachowania zabytków wpisanych do rejestru, sporządzanie protokołów z kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, zgłaszanie naruszania przepisów ustawy
  o ochronie zabytków w zakresie powierzonego do obsługi terenu.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych i remontów zastępczych na terenie podległym Delegaturze.
 • Przeprowadzanie oględzin zabytków nieruchomych, odbiory prac prowadzonych przy tych zabytkach oraz udział w komisjach konserwatorskich dot. powierzonego do obsługi terenu.
 • Udzielanie na wniosek informacji z zakresu informacji publicznej dot. zabytków nieruchomych
  z powierzonego terenu.
 • Sporządzanie planów i sprawozdań w zakresie powierzonych obowiązków.
 • Formułowanie potrzeb w zakresie badań i dokumentacji zabytków znajdujących się na podległym terenie (dokumentacja konserwatorska, inwentaryzacja, karty zabytków nieruchomych, itp.).

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi w celu konsultacji i gromadzenia informacji w sprawie, oraz z projektantami planów i autorami studiów.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer,  wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku Delegatury, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku urzędu, w budynku brak windy.

 

 

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub licencjackie na kierunkach architektura, ochrona dóbr kultury, konserwacja zabytków, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo i muzealnictwo, wzornictwo, kierunki inżynieryjne budownictwa w specjalnościach konstrukcyjnych lub pokrewne”
 • bardzo dobra znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków                                                       

pozostałe:

 • specjalizacje w ramach kierunku: konserwatorstwo lub dziedzictwo architektoniczne lub ochrona zabytków
 • 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury lub związane z architekturą
 • prawo jazdy Kat. B
 • znajomość obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego (Word, Excel, Access)
Aktualność dodana przez: Karolina Owczarek (2017-09-25 12:19:44) , zredagowana przez: Karolina Owczarek (2017-09-25 12:20:30)
Data wydarzenia : 2017-09-25
Data publikacji : 2017-09-25

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/wydarzenie/239/oferta-pracy