Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Edokumenty Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy  nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że od 1 września do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie...

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego.

Wnioski można składać od dnia 07.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

 

Urząd pracy przyznaje wsparcie ze środków KFS pracodawcom, których ...

Program Rodzina 500+

Od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500 +.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego na kolejny okres jest za każdym razem ponowne złożenie wniosku.

Świadczenia będą wypłacane od 1 października.

Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców SSW WZ

"Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców SSW WZ"

projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez firmę

Industry Personnel Services Sp. z o.o.

Okres trwania projektu 01.02.2017r.-31.07.2018r.

Projekt obejmuje osoby bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy) w wieku 30 lat i więcej, które zamieszkują na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia województwa zachodniopomorskiego.