Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Edokumenty Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Program Rodzina 500+

Od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500 +.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego na kolejny okres jest za każdym razem ponowne złożenie wniosku.

Świadczenia będą wypłacane od 1 października.

Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców SSW WZ

"Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców SSW WZ"

projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez firmę

Industry Personnel Services Sp. z o.o.

Okres trwania projektu 01.02.2017r.-31.07.2018r.

Projekt obejmuje osoby bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy) w wieku 30 lat i więcej, które zamieszkują na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia województwa zachodniopomorskiego.

 

Zajęcia warsztatowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na zajęcia warsztatowe w Koszalinie

Dodatkowe Środki

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych (decyzja MRPiPS z dnia 30 maja 2017 r.)...