Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna
Edokumenty Statystyki graficzne

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Staże z PFRON

Logo PFRON

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie przyjmuje wnioski o skierowanie do odbycia stażu osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu ze środków PFRON.

Dodatkowe środki

Worek z kasą

Pozyskana kasa

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych (decyzja MRPiPS z dnia 22 czerwca 2018r.):

 

1. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia na finansowanie programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie PLUS

 

Na podstawie złożonego wniosku ( kwota wnioskowana: 619,0 tys. zł ) urząd pracy pozyskał środki w kwocie 433,3 tys. zł ...

Ogłoszenie KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego.

Wnioski można składać od dnia 02.07.2018 do dnia 13.07.2018r.

Dodatkowe Środki

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych (decyzja MRPiPS z dnia 25 kwietnia 2018r.)..