Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
Edokumenty Statystyki graficzne

Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS

Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS

Jeżeli zatrudniasz osobę niepełnosprawną, możesz starać się o zwrot kosztów:

 • adaptacji pomieszczeń do  potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
 • adaptacji lub nabycia urządzeń  ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z      ich niepełnosprawności;
 • rozpoznania przez służby  medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-3;
 • miesięczne dofinansowanie do  wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o ile pracownik ten został  ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez      PEFRON);
 • refundację kosztów zatrudnienia  pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów wyposażenia  stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów szkolenia  pracowników niepełnosprawnych;
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
 • refundację z tytułu  zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
 • refundację z tytułu przyjęcia  na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej  w powiatowym urzędzie pracy.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:13:03)
Zredagowana przez: Elżbieta Lewandowska (2013-07-11 13:29:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/zwrot-czesci-wynagrodzenia-i-skladek-zus/123