Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja poszukujących pracy
Edokumenty Statystyki graficzne

Rejestracja poszukujących pracy

 1. Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy.
 2. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym  powiatowym urzędzie pracy (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).
 3. Rejestracja poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie  rejestracyjnej (§ 4, ust. 1 rozporządzenia).
 4. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do zawiadomienia w terminie 7 dni powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych  podanych w karcie rejestracyjnej (§ 4, ust. 4 rozporządzenia).
 5. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi  powiatowego urzędu  pracy dokonującemu rejestracji:
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (§ 3, ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia),
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne  albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia (§ 3, ust. 1 , pkt 2  rozporządzenia),
  • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień (§ 3, ust. 1, pkt 3 rozporządzenia ),
  • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki posiada (§ 3, ust. 1, pkt 4 rozporządzenia),
  • osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 5, ppkt  4 przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności uprawnionego organu (§ 3, ust. 2 rozporządzenia).
 6. Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku, nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 5, ppkt 1 – 3, lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się (§ 3, ust. 4 rozporządzenia).
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów (§ 3, ust. 5 rozporządzenia).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:35:23)
Zredagowana przez: Elżbieta Lewandowska (2013-07-11 09:47:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/rejestracja-poszukujacych-pracy/53