Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie
http://pupswidwin.pl/strona/program-aktywizacji-zawodowej-osob-bezrobotnych-tworzacych-i-przystepujacych-do-istniejacych-spoldzielni-socjalnych-rezerwa-ministra-2016r-/306

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących i przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych-Rezerwa Ministra 2016r.

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH TWORZĄCYCH I PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCYCH SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH - Rezerwa Ministra 2016 r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie pozyskał środki finansowe na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych tworzących i przystępujących do istniejących spółdzielni socjalnych. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwota przyznanych środków wynosi 142,8 tys. zł.

 

Okres realizacji programu od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.  

 

Formy aktywizacji i planowana ilość osób: