Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie
http://pupswidwin.pl/strona/program-aktywizacji-zawodowej-osob-bezrobotnych-powyżej-50-roku-życia-rezerwa-ministra-2015-r-/288

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia- Rezerwa Ministra 2015 r.

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

- Rezerwa Ministra 2015 r.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie pozyskał środki finansowe na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Kwota przyznanych środków wynosi 129,3 tys. zł.

 

Okres realizacji programu od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

Formy aktywizacji i planowana ilość osób: