Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Rezerwa Ministra 2013 r. » Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r.
Edokumenty Statystyki graficzne

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - Rezerwa Ministra 2013 r.

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY –

Rezerwa Ministra 2013r.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie od lipca br. rozpoczął realizację nowego programu aktywizacji zawodowej finansowanego z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Łączna wartość programu wynosi 376,9 tys. zł.

 

Beneficjentami programu są osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

1)      Bezrobotni do 25 roku życia;

2)      Bezrobotni długotrwale;

3)      Bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego;

4)      Bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;

5)      Bezrobotni powyżej 50 roku życia;

6)      Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;

7)      Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;

8)      Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;

9)      Bezrobotni niepełnosprawni.

 

Okres realizacji programu od 10 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r.

 

Formy aktywizacji i planowana ilość osób:

  • Szkolenia - 14 osób
  • Staże - 20 osób
  • Dofinansowanie na podjęcie własnej działalności gospodarczej - 5 osób
  • Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy - 6 stanowisk

 

Zgodnie z kryteriami ogłoszonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizacja programu wymaga osiągnięcia wysokiego wskaźnika efektywności zatrudnienia, dlatego pozytywnie będą rozpatrywane wnioski gwarantujące zatrudnienie.

 

 

Zapraszam do współpracy

Krystyna Michalska

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Świdwinie

Strona dodana przez: Admin (2015-04-23 13:45:59)
Zredagowana przez: Admin (2015-04-23 13:47:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/program-aktywizacji-zawodowej-bezrobotnych-bedacych-w-szczegolnej-sytuacji-na-rynku-pracy-rezerwa-ministra-2013-r-/272