Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy » Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017
Edokumenty Statystyki graficzne

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017

PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW  KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2017

 

 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowanie środków KFS w roku 2017

1) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

 

2) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie* lub województwie zawodach deficytowych **;

 

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

* Zawody deficytowe w powiecie świdwińskim: cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, diagności samochodowi, fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, inżynierowie budownictwa, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy budowy, kierownicy ds. produkcji, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, lakiernicy, malarze budowlani, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, monterzy maszyn i urządzeń, murarze i tynkarze, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, piekarze, pracownicy ds. jakości, pracownicy ochrony fizycznej, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy budowlani, samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, sprzedawcy i kasjerzy, tapicerzy, technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie.

**  Zawody deficytowe w województwie Zachodniopomorskim: lekarze dentyści specjaliści (za specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty), pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center), uliczni sprzedawcy żywności, ankieterzy, pracownicy wykonujący dorywcze prace proste, urzędnicy do spraw świadczeń społecznych, agenci i administratorzy nieruchomości, pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food, pracownicy świadczący usługi na ulicach, programiści aplikacji, urzędnicy do spraw podatków, magazynierzy i pokrewni, projektanci aplikacji sieciowych i multimediów, kierownicy do spraw produkcji przemysłowej, nauczyciele szkół specjalnych,  specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno – komunikacyjnych), lekarze specjaliści (za specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty), projektanci i administratorzy baz danych, sekretarze prawni, funkcjonariusze służby więziennej.

 

 Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej (nie mają matury);

 

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

 

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

 

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.  z 2015 r., poz.978).

 

 

Strona dodana przez: Bożena Wasicionek (2016-06-08 14:46:03)
Zredagowana przez: Bożena Wasicionek (2017-01-13 11:56:36)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/priorytety-wydatkowania-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-rok-2017/314