Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych
Edokumenty Statystyki graficzne

Prawa bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma prawo do:

 1. korzystania z pośrednictwa pracy,
 2. korzystania z poradnictwa zawodowego,
 3. w przypadku braku ofert pracy:
  • skierowania na miejsce pracy interwencyjnej oraz w ramach robót publicznych,
  • skierowania na szkolenie w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • skierowania do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  • skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • ubiegania się o dotację na rozpoczęcie pozarolniczej działalności,
  • otrzymania, o ile jest do tego uprawniona zasiłku dla bezrobotnych,
  • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych,
  • uzyskania pełnej informacji dotyczącej instrumentów rynku pracy oraz statusu osoby bezrobotnej.
 4. ubiegania się o:
  • sfinansowanie studiów podyplomowych,
  • przyznanie stypendium w przypadku podjęcia dalszej nauki,
  • dodatek aktywizacyjny w przypadku podjęcia zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: Iwona Paździerska (2014-05-27 08:29:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60