Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne
Edokumenty Statystyki graficzne

Prace interwencyjne

Prace Interwencyjne

 

Prace interwencyjne to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy.

 

Na prace interwencyjne mogą być skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie, dla których ustalono II profil pomocy.

 

Prace interwencyjne stanowią pomoc de minimis i są udzielane zgodnie z warunkami jej dopuszczalności.

 

Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej kwoty.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakoczeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1265 i 1149.)
2. Rozporządzenie Komisji WE nr 800/2008 z dn. 06 sierpnia 2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz.Urz.UE L 214 z dn. 09 sierpnia 2008.
3. Rozporządzenie komisji UE nr 1224/2013 z dnia 29 listopada 2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 800/2008

w odniesieniu do okresu jego stosowania (Dz. U. UE L 320/22 z dnia 30 listopada 2013)

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie organizowania prac interwencyjnychci robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztówz tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014r. poz. 864)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Beata Wójcik specjalista ds. programów tel. 9436557-35

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: Beata Wójcik (2018-07-04 08:39:45)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/prace-interwencyjne/113