Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Edokumenty Statystyki graficzne

Pożyczka szkoleniowa

POŻYCZKI SZKOLENIOWE

 

Starosta może, na wniosek bezrobotnego udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Pożyczka szkoleniowa nie jest oprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone w umowie, przerwanie szkolenia lub nie podjęcie pracy po jego zakończeniu, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z ustawowymi odsetkami. Odsetki ustawowe ustala się od kwoty pożyczki, niespłaconej w terminie.   

UWAGA !

Wnioski o udzielenie pożyczki szkoleniowej i wnioski
o skierowanie i sfinansowanie kosztów szkolenia złożone przez osobę bezrobotną
w trakcie szkolenia bądź po jego zakończeniu
(tzn. w przypadku kiedy bezrobotny podjął szkolenie bez skierowania przez starostę)
są rozpatrywane negatywnie

 

 
Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie   ul. Kołobrzeska 3  

pok. 8  /II piętro/

tel.(94) 3655737

 

 

 

Strona dodana przez: Admin (2014-07-21 10:47:50)
Zredagowana przez: Bożena Wasicionek (2017-07-03 10:29:22)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/po%C5%BCyczka-szkoleniowa/243