Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Plan Posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy
Edokumenty Statystyki graficzne

Plan Posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

Plan posiedzeń Powiatowej Rady Prynku Pracy na 2017 r.

 

 

 27 stycznia 2017 r.

 

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie zarządzenia Nr 41 Starosty Świdwińskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świdwinie.
 2. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Świdwinie.
 3. Zaopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy dla powiatu świdwinskiego na 2017 r.
 4. Zaopiniowanie kierunków szkoleń dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie.
 5. Przekazanie zbiorczego wykazu pracodawców, z którymi zawarto umowy w okresie  01.01.2016r. - 31.12.2016 r.
 6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec grudnia 2016 r.
 7. Wolne wnioski.

 

 

15 maja 2017 r. 

 

 

Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o zmianach dokonanych w zakresie podziału środków Funduszu Pracy na 2017 rok.
 3. Informacja o zmianach wprowadzonych w planie szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie.
 4. Informacja o przebiegu prac nad realizacją projektów dotyczących promocji zatrudnienia.
 5. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec kwietnia 2017 r.
 6. Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia przez osobę bezrobotną.
 7. Wolne wnioski.

 

9 sierpnia 2017 r.

 

Porzadek obrad:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińskim na koniec lipca 2017 r.
 3. Informacja o przebiegu prac nad realizacją projektów dotyczących promocji zatrudnienia.
 4. Wydanie opinii w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2017 r. nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju, tj.

-        asystent osoby niepełnosprawnej 341201 szkoła policealna zaoczna,

-        opiekun osoby starszej 341202 szkoła policealna.

       5. Wydanie opinii w sprawie umorzenia wierzytelności przysługującej Powiatowi Świdwińskiemu -   

          Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świdwinie względem spółki PKS spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie 

          w upadłości likwidacyjnej.

       6. Wolne wnioski.

 

 

                                                                    7 listopada 2017 r.

 

Porządek obrad:

 

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim                                                                    na koniec października 2017 r.
 1. Sprawozdanie z realizacji programów rynku pracy.
 2. Wydanie opinii w sprawie nienależnie pobranego świadczenia przez osobę bezrobotną.
 3. Wolne wnioski.

6 lutego 2018 r.

      

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Świdwińskim.
 3. Sprawozdanie z realizacji programów rynku pracy w roku 2017 ( wydanie opinii).
 4. Przekazanie zbiorczego wykazu pracodawców, z którymi zawarto umowy w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 5. Zaopiniowanie wstępnego podziału środków Funduszu Pracy obowiązującego do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 dla Powiatu Świdwińskiego.
 6. Plan podziału wydatków fakultatywnych wg art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 7. Zaopiniowanie kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie.
 8. Wolne wnioski.

15 maja 2018 r.

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Świdwińskim na koniec kwietnia 2018 r.
 1. Instrumenty rynku pracy z uwzględnieniem dodatkowych środków Funduszu Pracy przyznanych z rezerwy ministra.
 2. Propozycja podziału środków Funduszu Pracy przeznaczonych na organizację robót publicznych w poszczególnych gminach.
 3. Wolne wnioski.

25 września 2018 r.

 

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim.
 3. Sprawozdanie z realizacji poszczególnych programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
 4. Informacja dotycząca zatrudnienia cudzoziemców na terenie powiatu świdwińskiego.
 5. Projekt ustawy o rynku pracy – najważniejsze propozycje zmian w przepisach ustawy.
 6. Wolne wnioski.

 

Strona dodana przez: Dorota Tudrujek (2017-01-30 12:58:53)
Zredagowana przez: Dorota Tudrujek (2018-11-08 15:05:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/plan-posiedzen-powiatowej-rady-rynku-pracy/324