Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Ogłoszenie
Edokumenty Statystyki graficzne

Ogłoszenie

 
Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie ogłasza nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego.

Wnioski można składać od dnia 29.01.2018r. do dnia 10.02.2018r.

Urząd pracy przyznaje wsparcie ze środków KFS pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone w priorytetach na rok 2018 ( bez rezerwy) ogłoszone:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowanie środków KFS w roku 2018:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii  i narzędzi pracy;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym  nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

 

Elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków :

  • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
  • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
  • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku składanym przez pracodawcę, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

 

Wnioski  do pobrania oraz informacje dot. Krajowego Funduszu Szkoleniowego /wykaz zawodów deficytowych/ dostępne w pokoju nr 8 oraz  na stronie internetowej : www.pupswidwin.pl  

 

Wnioski złożone po terminie nie  będą rozpatrywane.

 

 

 

 

Strona dodana przez: Admin (2018-01-29 11:49:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/ogloszenie/340