Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki poszukujących pracy
Edokumenty Statystyki graficzne

Obowiązki poszukujących pracy

Poszukujący pracy, który:

  1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn  dotyczących zakładu pracy,
  2. jest      zatrudniony u pracodawcy, wobec którego zgłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymuje  świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy  zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie  integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  5. jest  żołnierzem rezerwy,
  6. pobiera rentę szkoleniową,
  7. pobiera  świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
  8. podlega  ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie  przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  9. pracownikiem  oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowaną  pomocą w rozwoju zawodowym.

po zarejestrowaniu może ubiegać się o finansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych, udzielenie pożyczki szkoleniowej o których mowa w art. 40, art. 41 ust. 4-7, art, 42 i art. 42a ust. 1-4

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:43:04)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-11-05 09:02:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/obowiazki-poszukujacych-pracy/63