Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie
http://pupswidwin.pl/strona/komunikacja-w-jezyku-migowym/203

Komunikacja w języku migowym

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdwinie za pośrednictwem:

 

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników urzędu, posługujących się językiem migowym. Załatwianie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

 

W sprawach szczególnie skomplikowanych osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.