Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Edokumenty Statystyki graficzne

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, jednak nie wyższej niż 6 – krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadkach gdy działalność jest podejmowana na zasadach spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych środków nie może przekraczać  4 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela  oraz  3 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, przy czym działalność gospodarcza, spółdzielnia socjalna  ma być prowadzona przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

 

Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

 

Szczegółowe informacje odnośnie uzyskania jednorazowo dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej zawarte są w "Regulaminie przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego” obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie w pokoju  nr 7 /II piętro/

Izabela Szewczyk   Specjalista ds. programów

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:32)
Zredagowana przez: Izabela Szewczyk (2017-06-02 09:00:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81