Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
Edokumenty Statystyki graficzne

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

 

Powiatowy Urząd Pracy ma 7 dni na rejestrację oświadczenia o powierzeniu pracy oraz zezwolenia
na pracę sezonową, w przypadkach niewymagających dodatkowej weryfikacji.

Składając oświadczenia prosimy o planowanie zatrudnienia
z odpowiednim wyprzedzeniem.


W przeciwnym razie, PUP korzystając z ustawowego prawa, będzie przesuwał termin podjęcia zatrudnienia
na co najmniej jeden dzień,
po dniu wpisania oświadczenia do rejestru.

 

 

 

W celu zapoznania się z tematyką zatrudnienia cudzoziemców spoza UE i EOG zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

 

Tylko do końca grudnia 2017 r. możliwe było zarejestrowanie na dotychczas obowiązujących zasadach oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy jednego z 6 państw (Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy) przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej. Do końca 2018 r. praca cudzoziemca będzie mogła być wykonywana na podstawie oświadczeń zarejestrowanych przez PUP w 2017 r.


Od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi rejestrowane są tylko w przypadku prac nie sezonowych wykonywanych przez obywateli tych samych 6 państw (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

 

Nowością jest wprowadzenie zezwolenia na pracę sezonową, która uprawnia do wykonywania pracy przez wszystkich obywateli państw trzecich w okresie do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie to wydawane jest przez starostę na wniosek pracodawcy.

 

Szczegóły reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1265 i 1149). 

 

Wszystkie druki dotyczące zatrudniania cudzoziemców spoza UE znajdą Państwo w linku MRPIPS

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:16:44)
Zredagowana przez: Joanna Stępniak (2018-07-04 08:17:16)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog/128