Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
Edokumenty Statystyki graficzne

Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce

Krótkoterminowa praca cudzoziemców w Polsce - procedura uproszczona

 

Pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca w Polsce, musi wystąpić o zezwolenie na pracę dla tego cudzoziemca. Jedną z możliwości odstąpienia od tej zasady jest zastosowanie tzw. procedury uproszczonej.

 

Pozwala ona obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy następujących po sobie bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest zarejestrowanie przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, oraz posiadanie przez cudzoziemca tytułu pobytowego, z którym wiąże się możliwość wykonywania pracy na terytorium RP. Ponadto praca powinna być wykonywana na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Ze względu na minimum formalności i niskie koszty (rejestracja oświadczenia jest bezpłatna), procedura ta jest bardzo popularna w Polsce zarówno wśród pracodawców, jak i cudzoziemców podejmujących pracę.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowuje sugerowany wzór oświadczenia, które pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy oraz pouczenie prawne dla pracodawcy zamierzającego powierzyć pracę cudzoziemcowi.

 Departament Rynku Pracy MPiPS opracował ponadto ulotki w językach: armeńskim, gruzińskim, rosyjskim, rumuńskim, ukraińskim oraz polskim skierowane do cudzoziemców, w których przedstawione są najważniejsze kwestie związane z podejmowaniem pracy według procedury uproszczonej, takie jak: prawa i obowiązki cudzoziemca i pracodawcy, a także ewentualne zagrożenia związane z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców w Polsce. Ulotka zawiera także listę kontaktów użytecznych dla cudzoziemca w różnych sytuacjach, takich jak np. potrzeba konsultacji prawnych czy wsparcia w przypadku stania się ofiarą przestępstwa lub innego rodzaju nieprawidłowości.

Więcej informacji:

http://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/ lub Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie, p. Joanna Stępniak pok. 32 parter

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:57:18)
Zredagowana przez: Joanna Stępniak (2014-10-01 09:52:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/informacje-dla-cudzoziemcow-spoza-ue-i-eog-poszukujacych-pracy-w-polsce/91