Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy
Edokumenty Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy

  • Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi  powiatowego urzędu  pracy dokonującemu rejestracji:
  • Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku, nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt.5, ppk.1 – 3, lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się (§ 3, ust. 4 rozporządzenia).
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów (§ 3, ust.5 rozporządzenia).
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (§ 3, ust.1, pkt.1 rozporządzenia),
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne  albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia (§ 3, ust. 1 , pkt.2  rozporządzenia),
  • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień (§ 3, ust. 1 , pkt.3 rozporządzenia ),
  • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki posiada (§ 3, ust.1,pkt.4 rozporządzenia),
  • osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt.5, ppkt. 4 przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności uprawnionego organu (§ 3, ust. 2 rozporządzenia).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:47)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-30 13:12:38)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-poszukujacy-pracy/56