Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
Edokumenty Statystyki graficzne

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
 2. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia;
 3. oryginały wszystkich świadectw pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień osoby rejestrującej się:
  • po działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miejskiego/ Gminnego, oraz zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z podaniem wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące,
  • po rencie, świadczeniu rehabilitacyjnym, zasiłku chorobowym, macierzyńskim itp. - zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru / podstawy wymiaru nie wymaga się w przypadku renty/,
  • w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy - zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto z wyszczególnieniem każdego miesiąca,
  • po zatrudnieniu na umowę zlecenie - zaświadczenie o okresie tej pracy wraz z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzone składki na ZUS i Fundusz Pracy,
  • po służbie wojskowej - książeczka wojskowa,
 4. PESEL członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego;
 5. dokument o przeciwwskazaniu do określonej pracy, jeżeli osoba rejestrująca się taki posiada;
 6. osoba niepełnosprawna, oprócz w/w dokumentów, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 i 6 lub odmowy złożenia podpisu w karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-30 13:16:58)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49