Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia
Edokumenty Statystyki graficzne

Dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Dofinansowanie  wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50/ 60 rok życia - art. 60d. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

 

Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 50+ jest przyznawane pracodawcy lub przedsiębiorcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

 

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

  1. 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

a nie ukończył 60 roku życia lub

 

      2. 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

 

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyżej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie  okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, o którym mowa w art. 60d. ust. 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 12 miesięcy w przypadku ,

o którym mowa w art. 60d. ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

W przypadku niewywiązania się z warunku, o którym mowa w art. 60d. ust. 4. ustawy

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu wszystkichotrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia,

w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Beata Wójcik pokój nr 6

tel. 943654040/41

 

 

 

 

Strona dodana przez: Admin (2014-07-21 11:35:54)
Zredagowana przez: Beata Wójcik (2018-06-25 13:05:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/dofinansowanie-do-wynagrodzenia-osob-bezrobotnych-powy%C5%BCej-50-roku-%C5%BCycia/257