Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Bon zatrudnieniowy
Edokumenty Statystyki graficzne

Bon zatrudnieniowy

.

Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia - art. 66 m. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149.)

 

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawców gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, której został przyznany przez Powiatowy Urząd Pracy bon zatrudnieniowy.

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania. Termin ważności bonu zatrudnieniowego jest określany przez starostę. Pracodawca, który zatrudnia osobę bezrobotną w ramach bonu zatrudnieniowego jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku (art. 72 ust. 1 pkt 1. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 6 miesięcy po ustaniu okresu refundacji.

 

W przypadku niewywiązania się z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

 

  1. kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
  2. kwotę ustalona proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia utrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niewywiązania się z obowiązku nastąpiło w okresie, o którym mowa w art. 66m. ust. 8. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy zatrudniającego osobę bezrobotną, której przyznany został bon zatrudnieniowy  stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Beata Wójcik pokój nr 6

tel. 943654040/41

 

 

 

Strona dodana przez: Admin (2014-07-21 11:09:08)
Zredagowana przez: Beata Wójcik (2018-07-04 08:14:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/bon-zatrudnieniowy/249