Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Edokumenty Statystyki graficzne

Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy

 

1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy 

    stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz

    opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

2. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu

    działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy

    zarobkowej lub działalności gospodarczej. 

3. Termin ważności bonu określa starosta.

4.W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100%

    przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego,

    koszty:

    - jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu

      nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłat na konto instytucji szkoleniowej;

    - niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto

      wykonawcy badań;

   - przejazdu na szkolenie – w formie ryczałtu wypłaconego bezrobotnemu w wysokości:

      a) do 150 zł – w przypadku szkoleń trwających do 150 godzin,

      b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkoleń trwających ponad 150 godzin;

   - zakwaterowanie, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie

      ryczałtu wypłaconego bezrobotnemu w wysokości:

      a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin

      b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

      c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 

Starosta finansuje wymienione koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające limit. 

 

 Informacje oraz dokumenty na temat bonów szkoleniowych dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie   ul. Kołobrzeska 3 pok. 8  /II piętro/

tel.(94) 3655737

 

 

 

Strona dodana przez: Admin (2014-07-21 10:48:52)
Zredagowana przez: Bożena Wasicionek (2017-07-03 10:29:50)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/bon-szkoleniowy/245