Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Staże » Bon stażowy
Edokumenty Statystyki graficzne

Bon stażowy

Osoby bezrobotne do 30. roku życia mogą również ubiegać się o przyznanie Bonu stażowego

Bon stażowy

Bon stażowy, to gwarancja skierowania osoby, której bon przyznano, do odbycia stażu u wskazanego przez nią pracodawcy na okres 6 miesięcy,  o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić tę osobę po zakończeniu stażu na okres kolejnych 6 miesięcy.

W ramach bonu stażowego zostaną sfinansowane:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 600 zł - wypłata bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy badań.

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości 1 500 zł.

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest na pisemny wniosek pracodawcy na zasadach pomocy de minimis.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy, według programu określonego w umowie.

Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia zainteresowane przyznaniem bonu stażowego mogą zgłaszać się do swoich pośredników pracy / doradców klienta.

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych( Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

 

Szczegółowe informacje:

Hanna Bruździńska Inspektor powiatowy tel. 94 3654040, pok. nr 5

Strona dodana przez: Admin (2014-07-21 11:23:34)
Zredagowana przez: Hanna Bruździńska (2016-06-14 11:54:11)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupswidwin.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/254