Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie
http://pupswidwin.pl/strona/-razem-latwiej”-–-program-specjalny-realizowany-w-2011-r-/265

"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r.

"Razem łatwiej” – program specjalny realizowany w 2011 r.

 

Program specjalny "RAZEM ŁATWIEJ" to pakiet działań tutejszego urzędu pracy skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz członków ich rodzin. Program będzie realizowany do 31.12.2011 r. Wysokość środków uzyskanych z "rezerwy" Ministra Pracy i Polityki Społecznej wynosi 2 434 000,00 zł.

W ramach programu specjalnego będą realizowane następujące działania:

I. Usługi i instrumenty rynku pracy:

II. Elementy specyficzne wspierające zatrudnienie:

Program zakłada osiągnięcie wysokiego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej - 73,81%.