Dyrekcja

Dział Administracyjno Organizacyjny

CAZ

Dział Ewidencji Bezrobotnych

Dział Finansowo Księgowy

Filia w Połczynie-Zdroju